28 december 2010

Liten andel av hushållsplast i Sverige materialåtervinns

Tyvärr är svenskarna, enligt TV4:s nyhetssändning som syns nedan, betydligt sämre på att återvinna hushållsplasten än vad som tidigare rapporterats. Enbart 19% av hushållsplasten återvinns.En positiv tanke är att det finns mer vilja än teknik, så som jag uppfattar inslaget. En mycket högre andel av hushållsplasten samlas in än 19%, men att konsumenterna sorterar fel minskar andelen återvunnen massa. Notera att jag här talar om materialåtervinning, ej energiåtervinning.

Det positiva med detta är att andelen återvunnen plast kan ökas snabbt om informationen förbättras. Tänk på att det aldrig går att fråga för många frågor om återvinning! När jag kommer hem till Skåne igen planerar jag att ställa några frågor till avfallshanteraren i min kommun och redovisa svaren här, vilket förhoppningsvis underlättar några konsumenters sortering.

Det kommer åtminstone att underlätta för mig själv, det skriver jag under på. Det är en djungel att sortera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar